ประกาศ การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
264000.-
วันที่รับเอกสาร: 
28/10/2558
วันที่ยื่นซอง: 
28/10/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/10/2558
ราคากลาง: 
282,480.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 28, 2558