ประกาศแผน จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 10 คัน

วันที่ประกาศ: 
23/08/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
23/08/2562