ประกาศแผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
13/11/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
13/11/2561