ประกาศแผนเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร

วันที่ประกาศ: 
09/07/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
09/07/2562