ประกาศแผนเช่าพื้นที่อู่พระราม 9 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศ: 
19/06/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
19/06/2562