ประกาศแผนเช่าที่ดินและลานจอดรถอู่ฟาร์มจระเข้ กปด.2 เขต 3

วันที่ประกาศ: 
16/03/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
16/03/2563