ประกาศแผนว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และ เขตการเดินรถที่ 8

วันที่ประกาศ: 
16/01/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
16/01/2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: