ประกาศแผนว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 323 คัน

วันที่ประกาศ: 
13/09/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
13/09/2561