ประกาศแผนว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน

วันที่ประกาศ: 
11/09/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
11/09/2561