ประกาศแผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3

วันที่ประกาศ: 
07/02/2567
วันที่อนุมัติแผน: 
07/02/2567

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)