ประกาศแผนการเช่าใช้ระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร ของ Call Center 1348

วันที่ประกาศ: 
11/06/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
07/06/2561