ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 อู่พระประแดง

วันที่ประกาศ: 
01/08/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
01/08/2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: