ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน

วันที่ประกาศ: 
15/12/2566
วันที่อนุมัติแผน: 
15/12/2566