ประกาศเชิญชวน ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๑๕๒๐ คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกาศเชิญชวน
วงเงินงบประมาณ: 
40647331.20
วันที่รับเอกสาร: 
13/07/2566 - 18/07/2566
วันที่ยื่นซอง: 
19/07/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/07/2566
ราคากลาง: 
40,647,331.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 13, 2566