ประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกาศเชิญชวน
วันที่รับเอกสาร: 
31/08/2558 - 21/09/2558
วันที่ยื่นซอง: 
31/08/2558 - 21/09/2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 31, 2558