ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ติดภาพโฆษณาภายในรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,562 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกาศเชิญชวน
วันที่รับเอกสาร: 
22/08/2561
วันที่ยื่นซอง: 
22/08/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/08/2561
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 1, 2561