ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6

วันที่ประกาศ: 
22/06/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
425,509.00 บาท