ประกาศสอบราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักพัฒนาบุคลากร อาคารเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
550000
วันที่รับเอกสาร: 
21/12/2559 - 06/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
21/12/2559 - 06/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/01/2560
ราคากลาง: 
358,800.00
เอกสารราคากลาง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิกประกาศ เนื่องจากเข้าเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางไม่ได้
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 21, 2559