ประกาศร่าง TOR โครงการเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 28 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2558 - พฤหัสบดี, มีนาคม 5, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
30,186,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ