ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปี 2554 (ครั้งที่ 3)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, พฤษภาคม 25, 2559 - จันทร์, พฤษภาคม 30, 2559
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
15,000,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: