ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม เป็นการประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 3) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ,วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เท่านั้น

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 19, 2558 - อังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
5,000,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ