ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม เป็นการประกาศร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ,วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เท่านั้น

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 3, 2558 - ศุกร์, กุมภาพันธ์ 6, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,975,500.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ