ประกาศร่าง TOR ว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และ 8 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 8, 2562 - พุธ, กุมภาพันธ์ 13, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
128,886,840.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: