ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, มิถุนายน 12, 2562 - ศุกร์, มิถุนายน 21, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,855,987,770.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ