ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน 400 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, สิงหาคม 28, 2562 - ศุกร์, กันยายน 6, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,568,640,040.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ