ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 22, 2562 - ศุกร์, สิงหาคม 30, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
778,799.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ