ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, มกราคม 23, 2563 - อังคาร, มกราคม 28, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
10,083,680.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ