ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงาน ปี2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, มิถุนายน 9, 2560 - พุธ, มิถุนายน 14, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,753,818.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ