ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, มกราคม 29, 2563 - ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
28,275,200.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ