ประกาศร่าง TOR ซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 10 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, สิงหาคม 26, 2562 - พุธ, กันยายน 4, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
150,384,640.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ