ประกาศร่าง TOR ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2562 - จันทร์, กุมภาพันธ์ 25, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
5,261,168.99
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ