ประกาศร่าง TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, ธันวาคม 22, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,394,531.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ