ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 (อู่รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กรกฎาคม 24, 2561 - พุธ, สิงหาคม 8, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
774,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ