ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ERP พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, มิถุนายน 12, 2563 - ศุกร์, มิถุนายน 19, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
74,500,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ