ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอรืพร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, ตุลาคม 7, 2562 - พฤหัสบดี, ตุลาคม 17, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
5,457,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ