ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มิถุนายน 26, 2566 - พฤหัสบดี, มิถุนายน 29, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
16,215,452.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ