ประกาศร่างวิจารณ์เรื่องเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, มิถุนายน 23, 2566 - พุธ, มิถุนายน 28, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
72,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: