ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่บางพลี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ: 
28592000.00
วันที่รับเอกสาร: 
05/03/2558 - 10/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
17/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/03/2558
ราคากลาง: 
28,310,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท 105 แพลนนิ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
28,145,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท 105 แพลนนิ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
28,145,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 10, 2558