ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารอู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ: 
48,029,000.00
วันที่รับเอกสาร: 
05/03/2558 - 10/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
17/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/03/2558
ราคากลาง: 
39,958,000.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
34,125,000.00
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ในระบบ)
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 20, 2558