ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
9,000,000.00 ล้านบาท
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/10/2557
ราคากลาง: 
8,982,436.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
8,959,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่นซีสเท็ม จำกัด
8,970,436.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ธันวาคม 9, 2557