ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด

วันที่ประกาศ: 
03/04/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
149,479.00 บาท