ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม

วันที่ประกาศ: 
28/05/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
927,562.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: