ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561

วันที่ประกาศ: 
20/02/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
5,261,168.99 บาท