ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วันที่ประกาศ: 
07/03/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
456,600.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: