ประกาศราคากลาง จัดซื้่อ Software Antivirus จำนวน 650 License พร้อมติดตั้ง

วันที่ประกาศ: 
09/01/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
455,000.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: