ประกาศราคากลาง การเช่าใช้ระบบ Leasd Line Internet

วันที่ประกาศ: 
28/05/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
319,716.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: