ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

วันที่ประกาศ: 
18/10/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
220,591.20 บาท