ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว)และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6

วันที่ประกาศ: 
13/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
1,268,000.00 บาท