ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต

วันที่ประกาศ: 
14/12/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
499,000.00 บาท