ประกาศยกเลิก โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง

เลขที่ประกาศ: 
สบจ. 362/2566 ลว 20 เม.ย. 66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 28, 2566